ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία: AEGEAN GLASS Ι.Κ.Ε.
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: AEGEAN GLASS
Έδρα: ΒΑΚΧΟΥ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54629 
Αριθμός ΓΕΜΗ: 171377606000
Εταιρικό Κεφάλαιο: 5.000,00 €

ΕΤΑΙΡΟΙ

NICOLΑ RIGOLLI, του ADRΙΑΝΟ και της SOFIA, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επί της οδού ΒΑΚΧΟΥ, αρ. 1, κάτοχος, κάτοχος 5% του εταιρικού κεφαλαίου. 

ARCADE SPA, ΑΦΜ 996634151, με έδρα την Ιταλία, οδός ΜΑΤΤΕΟΤΤΙ 45/F, TK 29010, CASTELVETRO PIACENTINO, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της,  Δημήτριο Σερεφίδη του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδό Λαγκαδά 8, ΤΚ 54630, με ΑΔΤ ΑΒ367079/2-8-2006, ΑΦΜ 038066412, Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, κάτοχος 95% του εταιρικού κεφαλαίου 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

NICOLΑ RIGOLLI, του ADRΙΑΝΟ και της SOFIA, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επί της οδού ΒΑΚΧΟΥ, αρ. 1, ΤΚ 54629 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΤΗΛ: +30 2394020766

Βάκχου 1, Θεσσαλονίκη, 54629

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία: ARCADE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα: ΒΑΚΧΟΥ 1 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 166177305000
Εταιρικό Κεφάλαιο: 5.000,00 €

ΕΤΑΙΡΟΙ

RIGOLLI NICOLA του ADRIANNO 100,00 % του εταιρικού κεφαλαίου,
ΒΑΚΧΟΥ 1 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

RIGOLLI NICOLA του ADRIANNO 100,00 % του εταιρικού κεφαλαίου,
ΒΑΚΧΟΥ 1 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛ: +30 2394020766